بهترین گزینه

به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى، از روان‌ پزشک پرسیدم شما چطور می‌فهمید که یک بیمار روانى به بسترى شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه؟
  روان‌پزشک گفت: ما وان حمام را پر از آب می‌کنیم و یک قاشق چایخورى، یک فنجان و یک سطل جلوى بیمار می‌گذاریم و از اومی‌خواهیم که وان را خالى کند.

من گفتم: آهان! فهمیدم. آدم عادى باید سطل را بردارد چون بزرگ‌ تراست.
 
روان‌پزشک گفت: نه! آدم عادى درپوش زیر آب وان را بر می‌دارد... شما می‌خواهید تخت‌تان کنارپنجره باشد؟
     ............ ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......
   
1 - راه حل همیشه در گزینه های پیشنهادی نیست.

2 - در حل مشکل و درهنگام تصمیم گیری هدفمان یادمان نرود . در حکایت فوق
هدف خالی کردن آب وان است نه استفاده از ابزار پیشنهادی

3 - همه راه حل ها همیشه در تیر رس نگاه نیست

/ 0 نظر / 33 بازدید