گویند

گویند

1- به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تومینگرد...
به دلی دل بسپار که بسیار جای خالی برایت داشته باشد... و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد...

 

2- هوس بازان کسی راکه زیبا می بینند دوست دارند... اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا میبینند...

 

3- وقتی تو زندگی به یک در بزرگ رسیدی نترس و نا امید نشو... چون اگه قرار بود در باز نشه جاش دیوار میذاشتن...

 

4-آنچه که هستی هدیه خداوند است و آنچه که می شوی هدیه تو به خداوند... پس بی نظیر باش. ..

 

5-شریف ترین دلها دلی است که اندیشه آزار دیگران در آن
نباشد...

 

6-بدبختی تنها در باغچه ای که خودت کاشته ای میروید...

 

7-وقتی زندگی برایت خیلی سخت شد یادت باشه که دریای آروم ناخدای قهرمان نمی سازه. ..

 

8-هر اندیشه ی شایسته ای به چهره انسان زیبائی میبخشد...

 

9-قابل اعتماد بودن ارزشمند تر از دوست داشتنی بودن است. .

 

10- یکی میگوید : شب شده است. .. درحالی که دیگری میگوید: صبح در راه است

 

/ 0 نظر / 39 بازدید