به نام خداوند بخشنده مهربان

توصیف حضرت موسی از خداوند به قومش:

همان خدایی که مرا بیافرید هدایت می فرماید* همان خدایی که طعام می دهد مرا و سیراب میکند مرا* همان خدایی که چون بیمار شوم مرا شفا می دهد* همان خدایی که مرا می میراند و سپس به حیات ابدی آخرت زنده می گرداند* همان خدایی که چشم امید دارم که روز جزا گناهم را بیامرزد* بارالها مرا فرمانروایی ده و به بندگان صالح خود ملح ساز.

سوره الشعراء آیه٧٨ تا آیه ٨٣

 

/ 0 نظر / 47 بازدید