نکات کوچیک اما مهم

   هرگز از ابر سفید و باز امید بارش نداشته باش . باران رحمت زمانی آغاز می شود که ابرهای تیره و گرفته آسمان را پر کرده است.

   هرگز انرژی و وقت و فکر خود را صرف اموری نکن که از عهده تو خارج است.

   اگر کسی "تو" خطابت کرد ناراحت نشو و اگر کسی "شما" صدایت کرد خوشحال نشو، ببین چه کسی قبولت دارد.

   همیشه درهای نیمه باز را  زمانی می توانی ببینی که فکر می کنی تمامی درها به رویت بسته شده.

   به یادت داشته باش عشق حس کردنی است نه فهمیدنی

   پس انداز هر چقدر هم که اندک باشد، باز هم بودنش مایه دلگرمی است

   آن که امید را از دست داده بداند به آخر خط رسیده

   هیچ گاه  برای شروع دوباره دیر نیست  به شرط آن که روش جدیدی را در پیش بگیری

   اگر تمام وقتت را صرف افسوس فرصت ها و روزهای گذشته بکنی، امروز تو نیز فردا برایت جزیی از گذشته خواهد شد

   اعتماد به نفس یکی از سرمایه های فنا نشدنی است که در هر راهی که قدم بگذاری، تبدیل به پلگانی خواهد شد برای پیشرفت و ترقی ات

   آن که می خواهد دیده شود خود باید دیگران را ببیند و قبول داشته باشد

   آن چه تو را از دیگران متمایز می کند خصوصیات شخصیتی  مثبت  توست نه هیچ چیز دیگر

/ 0 نظر / 25 بازدید