3 نیروی شگفت انگیز

بدون شک تمام انسان ها برای اینکه قادر باشند به زندگی خود ادامه بدهند و از آن لذت ببرند نیاز به سه نیروی محکم و محرک دارند و این سه نیرو شگفت انگیز عبارتند از:

اطمینان، ایمان، امید

شما باید یقین داشته باشید که خواسته تان اجابت میشود:

روزی مردم یک روستا که گرفتار خشکسالی شده بودند تصمیم گرفتند برای بارش باران دعا کنند. در روز مقرر تمامی اهالی گرد آمدند و تنها یک پسر بچه همراه خود چتر آورده بود به این می گویند اطمینان.

در مورد ایمان نیز همین طور است. یعنی شما باید باور قلبی داشته باشید که در هر شرایطی همه چیز بذ وفق مراد شماست:

درست مانند کودکی یک ساله که وقتی او را به هوا می اندازید، می خندد.... چون ایمان دارد که شما او را خواهید گرفت.

و همچنین راجع به امید:

هر شب به رختخواب می رویم، بدون هیچ تضمینی برای اینکه فردا صبح از خواب بیدار شویم .

با این وجود کلی برنامه ریزی و کار برای روز آینده داریم.

بنابراین اطمیمان کنید، به خداوند ایمان داشته باشید و هیچ وقت امید خود را از دست ندهید.

دو هفته نامه موفقیت شماره 184

/ 0 نظر / 46 بازدید