خلق دوستی

زندگی به خلق دوستی ها،

و تقسیم مواهب آن با دیگران،

شیرین است،

ما خواهان تداوم زندگی هستیم،

نه به خاطر خود،

بلکه بخاطر آنهائیکه در غم دیگرانند،

حیات و تلاششان

وقف دیگران است.

تمامی عظمت زندگی گروگان چنان آنی است .

و تمامی شادمانی آن را در نهایت

در خلق دوستی ها خواهیم یافت.

ادگار.ا.گوست

/ 0 نظر / 31 بازدید