دل به رویاها سپار

شاید چالاک ترین افراد نباشم،

شاید بالابلندترین و یا نیرومندترین نباشم،

شاید بهترین و یا زیرک ترین نباشم.

اما قادرم؛

کاری را بهتر از دیگران انجام دهم،

این کار

هنر خود بودن است.

لئونارد نیموی 

/ 0 نظر / 21 بازدید