فهرست مرگ

یک شایعه در جنگل غوغای بزرگی به پا کرد. به گوش ساکنان جنگل رسیده بود که خرس یک فهرست مرگ تهیه کرده و همه می خواستند بدانند اسامی چه کسانی در آن فهرست آمده است.

یک روز آهو تمام جراتش را جمع کرد. به سراغ خرس رفت و از او پرسید:

  • بگو ببینم اسم من در فهرست هست؟
  • بله. اسمت در فهرست هست.

دو روز بعد،وقتی حیوانات جسد آهو را در جنگل یافتند،سراسیمگی و بیم آنان بیشتر شد .

سئوال همه این بود که در فهرست مرگ . نفر بعدی کیست؟

پس از آهو گراز اولین حیوانی بود که پیش خرس رفت و از او پرسید که آیا اسمش در فهرست هست یا نه؟

خرس جواب مثبت داد و گراز که ترسیده بود. با عجله از لانه خرس خارج شد و دو روز بعد هم کشته شد. آن موقع بود که تمام جنگل را وحشت فرا گرفت. پس از آن، فقط خرگوش بود که جرات پیدا کرد و نزد خرس رفت. از او پرسید:

  • آیا من هم در فهرست مرگ هستم؟

خرس گفت:

  • بله تو هم در فهرست هستی.

خرگوش باز پرسید:

  • آیا می شود اسم مرا حذف کنی؟

خرس گفت:

  • بله . مساله ای نیست. 

نتیجه اخلاقی:تسلیم بودن در برابر همه چیز، نتیجه اش باختن است. در حالی که خیلی وقت ها در عین مجبور بودن هم، راه دیگری نیز وجود دارد و می توان نتیجه بازی را تغییر داد.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید