جملات انرژی بخش

معیار واقعی بودن تصمیم ان است که دست به عمل بزنیم> >>>>>> انتونی رابینز

 

 

اجازه نده ترس تو را فلج سازد>>>>>>>>>> مارک فیشر

 

 

افرادی که از ریسک کردن میترسند به جایی

نمیرسند>>>>> مارک فیشر

 

 

منشا همه بیماریها در فکر است>>>>>>>>> ژوزف مورفی

 

 

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد اما حتمی است>>>>>>> انتونی رابینز

 

 

چنانچه نیک اندیش باشید خیر و خوشی به دنبالش خواهد امد>>>>>>> ژوزف مورفی

 

 

افراد موفق هیچ وقت اجازه نمیدهند که شرایط ازارشان دهد>>>>>>> مارک فیشر

 

 

افرادی که زمان را در انتظار شرایط عالی از دست میدهند هرگز موفق نمیشوند>>>>>>>>>>>>>>مارک فیشر

 

 

اعمال ثابت ما سرنوشت ما را تعیین میکند.>>>>>>>>>>>>>>>> انتونی رابیتز

 

 

هنگامی که تخیلات و منطق در ضدیت با هم قرار بگیرند تخیلات پیروز میشوند.>>>>>>مارک فیشر

 

 

وقتی که هدف روشنی داشته باشیم احساس روشنی به ما دست میدهد. >>>>>انتونی رابینز

 

 

ترس را از خود بران و با خود بگو من با نیروی شعور خود قدرت انجام هر کاری را دارم.>>>>>>>ژوزف مورفی

 

 

هر کس از قدرت انتخاب برخوردار است پس سلامتی و شادی را انتخاب کنید.>>>>>>>>>>ژوزف مورفی

 

 

قانون زندگی , قانون باور است>>>>> ژوزف مورفی

 

 

اعتقادات ما اعمال افکار و احساسات ما را شکل میدهد>>>>>>>>>>> انتونی رابینز

 

 

با هر تصمیمی تغییری تازه در زندگی اغاز میکنید.>>>>>>>>>>>>>> انتونی رابینز

 

 

برای شروع باید باور داشته باشی که میتوانی سپس با اشتیاق شروع کنی.>>>>>> مارک فیشر

 

 

اگر نمیدانی به کجا میروی به هیچ کجا نخواهی رسید.>>>>>>>>>>>> مارک فیشر

 

 

نبوغ در سادگی نهفته است>>>>>>>>> مونزارت

 

 

این روشنی هدف است که به شما نیرو میبخشد>>>>>>>>>>>>> انتونی رابینز

 

 

در زندگی شکست وجود ندارد بلکه فقط نتیجه موجود است>>>>>>>>> انتونی رابینز

 

 

تمام کسانی که ثروتمند شده اند باور داشته اند که میتوانند ثروتمند شوند.>>>>> مارک فیشر

 

 

باور به طور خود بخود به اجرا در میاید>>>>>> ژوزف مورفی

/ 0 نظر / 56 بازدید