رازهای جهان هستی

کاری را آغاز کرده ام

که سالها انجامش را به فراموشی سپرده بودم.

کاری که حاصلش،

کشف آن است که؛

من کیستم؟

و در طلب چیستم؟

می خواهم انتخاب کنم.

و آنگاه که تصمیم خود را نه بر پایه وظیفه

که بر مبنای اختیار بگیرم،

به یقین،

برای خود،

برای مردمی که دوستم دارند و

برای مردمی که به آنها عشق می ورزم،

تصمیمی پرثمرتر خواهد بود.

لوئیز فلچر

نوشته شده در تاريخ توسط  | پيام ها ()