رازهای جهان هستی

شاید چالاک ترین افراد نباشم،

شاید بالابلندترین و یا نیرومندترین نباشم،

شاید بهترین و یا زیرک ترین نباشم.

اما قادرم؛

کاری را بهتر از دیگران انجام دهم،

این کار

هنر خود بودن است.

لئونارد نیموی 

نوشته شده در تاريخ توسط  | پيام ها ()