رازهای جهان هستی

امید بشر مثل بال برای فرشتگان است.

ویکتور هوگو

نوشته شده در تاريخ توسط  | پيام ها ()