رازهای جهان هستی

گفت گرداگرد مهر تابناک ایران زمین

روز نو آمد و شد شادی روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین

ای تو یزدان, ای تو گرداننده ی مهر و سپهر – برترینش کن برایم این زمان و این زمین

نوشته شده در تاريخ توسط  | پيام ها ()